VRIJDAGAVOND 13 OKTOBER 2017 - BEGINNERSCURSUS COGNAC in ELST en NIJMEGEN

U verkrijgt een professionele beginnerscursus die u langs de wijnvelden zal voeren, die u door het distillatie- en  productieproces zal leiden en last but not least u optimaler laat proeven, vergelijken en beoordelen.
Bij deze Cognac cursus is een Cognac- en spijs avond inbegrepen - dit om de invloed van Cognac en spijs op elkaar duidelijk te maken.

Als afsluiting kunt u bij de laatste les het 'Petit diplôme professionnel du Cognac' behalen.

Een cursus waarbij u een constante prikkeling van aroma's en mondbelevingen zult verkrijgen. Het 'savoir-faire' van de Keldermeester zijn de ingrediënten voor cognacs met een unieke harmonie, rijkdom en lange afdronk, deze drie-eenheid zal de rode lijn voor u zijn.

Deze cursus wordt óók bij de Horeca, wijnbranche en overige bedrijven gegeven en kan tevens bij particulieren worden ingezet. Dit geheel naar uw wens en na onderling overleg.

De aroma's van Cognac

Doel

wijnopleiding-degustatie

De Cognac cursus geeft u een verbreding en verdieping op een niveau dat gelijk staat aan het SWEN-2 niveau (Wijnbrevet) van de Wijnacademie. U verkrijgt een gedegen theoretische en proeftechnische Cognacopleiding, waardoor u in theorie en de proeftechnische praktijk de Cognac diepgaand leert kennen. We zullen hierbij de geschiedenis, het wijngebied, de bereidingsprocessen, de smaakktypes, composities, Cognac en spijs combinaties, proeftechniek, kwaliteitsverschillen, et cetera leren kennen/benoemen. Het LEREN PROEVEN EN BEOORDELEN van Cognac (5 te proeven Cognacs per avond) staat hierbij tijdens de cursusavonden centraal.

Examen

Het Cognac examen, wordt in Elst gehouden. Dit examen zal op de laatste avond geschieden en beginnen om 19:30 uur.

Aan dit examen mag worden deelgenomen, dit hoeft niet.

Waaruit bestaat het examen: 60 meerkeuzevragen – waarvoor er bij 12 vragen 5 Cognacs zijn die geproefd en herkend dienen te worden.
Kennis van de geschiedenis, het wijngebied, de bereidingsprocessen, de smaakktypes, composities, kwaliteitsverschillen en Cognac/spijscombinaties. De examenduur is 60 minuten.

De cursisten die níet aan het examen willen deelnemen kunnen binnenkomen om 20:30 uur. Dit voor de afsluiting met Cognac en Spijs.

Cognac diploma - Petit diplôme professionnel du Cognac

Degene die 50 meerkeuzevragen en 3 Cognacs goed heeft kunnen maken/herkennen, verkrijgt het 'Petit diplôme professionnel du Cognac' van Wijnstudie | Cognacstudie.

In februari 2018 starten wij weer met de gevorderden cursus voor het 'Grand diplôme professionnel du Cognac' van Wijnstudie | Cognacstudie. Een mooi vervolg op een goed begin.

Duur cursus

In 5 avonden (4 lesavonden en 1 toetsavond verkrijgt u een Cognac kennis voor uw verdere leven en wordt u een goed Cognac kenner).

Data cursus 2017 (vrijdagavonden) in ELST en NIJMEGEN

OKTOBER: 13 en 27.

NOVEMBER: 3 en 24.

DECEMBER: 15 (Cognac + Spijs + toets).           JANUARI 2018: 19 (reservedatum).

Bij onvoldoende aanmelding zullen degene die zich hebben aangemeld voor de avondgroep van Nijmegen bij de groep van Elst komen.

Kosten cursus

Cursuskosten: € 199,00 - dit is inclusief de te proeven (degusteren) Cognacs tijdens de cursusavonden + Cognac en Spijs tijdens de laatste cursusavond + Studiewijzers + Werkmappen + EXAMEN + glazen – exclusief examengelden - De examengelden bedragen € 20,00 p.p. De examengelden zijn apart gelaten van de cursiskosten omdat een deel van de cursisten in de afgelopen jaren aangegeven heeft dat dit examen voor hun geen meerwaarde heeft - Ze volgen de cursus uit hun diepgaande interesse voor Cognac.

Inschrijving

Deze Cognaccursus zal definitief doorgang vinden.

Er zijn reeds voldoende aanmeldingen.

Schrijft u spoedig in, want vol is vol.

Aanmelden / meer informatie........  

Referenties

Velen gingen u reeds voor. Voor deze referenties kunt u contact opnemen met Wijnstudie.

Dit betreft zowel particulieren, Horeca- en wijnbranche medewerkers en medewerkers van importeurs in wijnen.

Locatie cursus

Bij Wijnstudie.

Groepsaanmelding

In overleg met Wijnstudie bestaat de mogelijkheid ook om deze Cognac cursus op in onderling overleg te bepalen data te verkrijgen.
Dit kan bij Wijnstudie, maar ook op uw locatie, dit bij aanmelding van 8 personen of meer.

Veel van onze opleidingen geven we op locatie bij de Horeca, wijnbranche en overige bedrijven. Dit kan van 09:00 tot 22:30 uur.
Tevens bestaan er weekend mogelijkheden.
Groepsaanmelding kan ook voor particulieren.

Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden. Kosten in overleg.

Wijnstudie en opleiden

Wijnstudie heeft reeds vele cursisten opgeleid, met als eindresultaat een wijnbrevet, diploma, certificaat of oorkonde van de Wijnacademie of Wijnstudie / Cognacstudie. Alle cursussen die worden gegeven zijn op niveau van het Bureau National Interprofessionnel du Cognac, SWEN-1, Wijnbrevet SWEN-2 of SWEN-3 niveau van de Wijnacademie / SVH Wijncertificaatniveau.

Reacties

Ik heb al vaker een kleine Cognac cursus in binnen- en buitenland doorlopen, welke dan allen voor één middag of avond waren, maar de professionaliteit, de diepgang, de verfijndheid, en met nadruk de duidelijke manier van lesgeven zijn voor mij het gegeven geweest om de cursus nogmaals te volgen! Pieter Vermeer.

               Reactie Wijnstudie | Cognacstudie: Naar onze mening moet het geen Cognac cursus worden,
               waarbij alles in elkaar is gestopt, waardoor er naar onze mening geen kennisoverdracht,
               maar drankoverdracht is. Wij gaan dus voor kennisoverdacht en dat zullen we blijven doen.
               Dit alles natuurlijk onder het degustatieve genot van een goed glas Cognac.

Eerder een cursus gehad in Frankrijk en Duitsland, welke wel over meerdere dagen was, maar de diepgang, de manier van professioneel lesgegeven, waarin de toehoorder echt kennisoverdracht verkreeg, zonder wollig en ingewikkeld taalgebruik is uniek. Heb een universitaire studie doorlopen en hierbij veel docenten gehad maar Patrick had de flair, het zelfvertrouwen, de kennis, waarmee deze Cognac cursus en zijn wijncursussen - welke ik ook doorlopen heb - op een zeer hoog en met nadruk te begrijpen niveau kwam/komt. Hij neemt de tijd voor zijn cursisten - niet altijd mogelijk binnen de lessen, maar komt er dan direct na de cursus op terug. Piere van Kooten.

                Reactie Wijnstudie | Cognacstudie: dank voor deze reactie. Mijn passie voor wijn en Cognac wil ik voor een ieder
                begrijpelijk maken en hoor dan ook graag de positieve reacties, maar hoor zeker graag de negatieve reacties,
                zodat ik nog meer uit mijn passie voor wijn en Cognac kan halen en nog optimaler de cursussen en proeverijen
                kan geven.Credo van Cognac-/Wijnstudie:

Kennis verkrijgen over Cognac moet een plezier blijven, daarmee bouwen we aan een basis voor het verdere Cognac leven.