Corona - Wijnstudie heeft alle cursuslocaties gereed voor de '1,5 meter-economie'

1 juni 2020 weer cursusgroepen bij Wijnstudie. Alles op 1,5 m afstand van elkaar, na afspraak en volgens geldende hygiënemaatregelen. 

Gezien de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het Coronavirus zijn de meeste cursuslocaties tot 31 mei wél telefonisch, voor een gesprek of een kleine bijeenkomst bereikbaar/geopend (na afspraak). 

De regelgeving en natuurlijk ook het maatschappelijke belang om niet met grotere groepen bij elkaar te komen is voor Wijnstudie een belangrijke reden om geen grotere bijeenkomsten te organiseren tot deze 31e mei.

Maar......

wijnopleiding degustatie

De dag nadat premier Rutte sprak over de 1,5 meter-economie, maakte Wijnstudie een plan om de cursuslocaties waar Wijnstudie gebruik van maakt zo snel mogelijk klaar te maken voor deze nieuwe 1,5 meter wereld. Dat betekent een informatiebericht dat voorafgaande aan elke bijeenkomst wordt verzonden en tafels en tafelschikking die zijn aangepast aan de vereiste afstand. Ook voor de docent gelden specifieke regels, zodat de wijnen in het glas worden geschonken op een veilige manier, het verhaal van de wijn kan worden verteld en de presentaties met een glimlach kunnen worden gegeven.

Bovenstaande is vooruitlopende op verplichtingen vanaf 2 juni 2020. Indien we geen rigoureuze maatregelen hoeven te nemen is het prima mogelijk om weer in de oude vertrouwde Wijnstudie omgeving terug te keren. Als de situatie rondom Corona toch weer uit de hand loopt, zullen we natuurlijk weer een pas op de plaats moeten maken. Hierdoor kan uw cursus gedeeltelijk of geheel worden opgeschoven in de tijd.

Nieuwe wijnwegen van ontwikkeling
Door alle aanpassingen is er voor een deel van de cursuslocaties een lagere capaciteit, maar daar waar mogelijk maken we gebruik van grotere locaties. Wijnstudie zal haar cursisten en confrères van de wijnbroederschap graag weer begeleiden en nieuwe wijnwegen van ontwikkeling geven, daar waar Wijnstudie voor staat. En alles onder zo veilig mogelijke omstandigheden.

Indien u meer informatie wenst over het Wijnstudie beleid voor wat Corona betreft en/of meer informatie wenst over een cursus, dan vernemen wij dat graag van u.

Aanmelden / meer informatie........