Leest u onderstaande aandachtig. Toegang zoeken tot de informatie op deze site wordt beschouwd als acceptatie van de onderstaande voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De rechten van de informatie, vormgeving, tekst of afbeeldingen (hier verder aangeduid als, "materiaal") op deze website zijn beschermd. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is nadrukkelijk verboden. Wijnstudie spant zich in om de informatie die zij aanbieden op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Wijnstudie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Wijnstudie op welke manier dan ook. Wijnstudie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De correcte werking van de site is op geen enkele wijze gegarandeerd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin het zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, geschiktheid, deugdelijkheid, voor een bepaald doel of anderszins. Diverse content (zoals foto's, afbeeldingen, etc.) wordt deels aangeleverd door derden. Wijnstudie aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden content alsmede de gebruikte foto's op de Wijnstudie website.

Copyright

Alle publicaties van Wijnstudie zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Vins de Patrick | Wijnstudie.

Zie ook onze algemene leveringsvoorwaarden.
Op- en aanmerkingen over de inhoud of informatie op deze site kunt u maken via het contactinformatie veld.

Copyright © 2002 - 2019 Vins de Patrick/Wijnstudie. Alle rechten voorbehouden.