Kelderklimaatsysteem

Wijn bewaren – een klimaatregelaar

Wijnstudie is hiervoor het deskundige adres – voor advies, plaatsing klimaatregelaar en aanpassing van de wijnruimte en natuurlijk het vullen van deze wijnruimte.

Wijn is een van de weinige consumptiegoederen die in de tijd kunnen verbeteren. Het overgrote deel van de wereldwijde wijnproductie is hier echter niet voor bestemd. Ruim negentig procent van de wijn moet binnen één tot twee jaar gedronken zijn.

Het langer bewaren van deze wijnen leidt niet tot kwaliteitsverbetering; integendeel, de smaak gaat achteruit naarmate de jaren vorderen.
Goede wijnen met bewaarpotentieel echter worden vaak te jong gedronken. Ze zijn stroef, hard en weinig geurig. Nog niet op dronk dus. Maar wat een weelde als na jaren rust in een goede bewaaromgeving zo’n fles wordt ontkurkt. Geduld wordt beloond.

Criteria voor het bewaren van wijn

o         Een constante temperatuur - rond de 12°C, met een schommeling van maximaal een graad.
Wijnen die constant worden blootgesteld aan sterk veranderende temperaturen, verliezen namelijk hun kwaliteit en natuurlijke vitaliteit, doordat het volume van de wijn uitzet of inkrimpt.
o         Een hoge luchtvochtigheidsgraad - Een hoge luchtvochtigheid garandeert namelijk de elasticiteit en dichtheid van de kurk, wat noodzakelijk is om oxidatie te voorkomen.
o         Voldoende beluchting - Wijn is een levend product, dat moet kunnen ademen om volledig op smaak te komen. Daarom is het noodzakelijk dat de lucht rondom uw wijnen regelmatig wordt ververst. Niet alleen voorkomt dit nare geurtjes of een stoffige smaak die de wijn kan bederven, maar het gaat ook schimmelvorming in de wijnruimte tegen.
o         Een donkere omgeving
o         Een trillingsvrije omgeving - Trillingen, hoe gering ook, verstoren het biochemische rijpingsproces van uw wijn.
o         Een thermisch dichte ruimte waar geen warmte straling kan binnendringen en geen koude straling kan uitvallen.

Hoe bereiken we dit?
Geluk. We hebben een kelder waar alle criteria voor een goede wijnopslag aanwezig zijn.Helaas is dit voor de meesten onderons niet het geval. 

Daarom zullen we er voor moeten zorgen dat we van iedere ruimte een echte wijnkelder maken. Het devies: isoleren en klimatiseren. 

Dit kunnen we doen door:

  • Een goede isolatie
  • Er voor te zorgen dat er géén vensters of openingen met glas aanwezig zijn.
    • Zijn die er wel dan dienen we er voor te zorgen dat die zéér goed geïsoleerd worden. Adviezen hieromtrent geven wij u graag.
  • De ruimte waarin de klimaatregelaar zijn warmte afvoert, goed te ventileren en er voor te zorgen dat de temperatuur in die ruimte níet boven de 35 graden uitkomt.

Neemt u contact op met Wijnstudie voor het deskundige advies, van informatie tot plaatsing en tot het aanpassen van een ruimte tot een ideale wijnruimte. Hierna kan Wijnstudie in samenwerking met VinsdePatrick er in overleg met u voor zorgen dat u ook een perfecte wijnkeldervulling gaat verkrijgen.