ConfrereNLLogoCYMKHet organiseren van charpitres/chapiters is wel het voornaamste werkingsmiddel van de Confrérie Néerlandaise du Vin, welke onder de vlag van Wijnstudie valt. Jaarlijks worden zeven tot acht van die avonden/middagen ingericht per groep.

Dit alles losstaande van de ‘wijnreis’ en het ‘Grand Chapitre’.

De confrérie zal invulling geven op theorie en praktijk, dit op het chapiter, als ook in de vorm van een syllabus. Deze syllabus komt alle leden toe.

Hieronder verkrijgt u in een overzicht wat we tijdens de confrérieavonden behandelen. Afhankelijk van de confrérie-lichting/jaar, heeft men andere chapitres (bijeenkomsten). Na verloop van jaren is de diepgang en de breedte groter, waardoor er steeds meer kennis kan worden verkregen en de confrérie nooit hoeft te vervelen. Er zijn beginners en gevorderden groepen.

De confrérie heeft vier doelstellingen/pijlers:

 • Kennisbevordering: zowel wijnkennis als proefvaardigheid
  • Het organoleptische (proeftechnische) is een onderdeel die we duidelijk uitdiepen.
   De invloeden van onder meer het klimaat, de vinificatietechniek, terroir en de druivenrassen worden hierin meegenomen.
  • De combinatie van wijn en spijs is hierbij tevens een belangrijke organoleptische kant.
   Hoe kunnen we goed combineren, waarom gaat iets goed of fout, parallel- of contrast degusteren (proeven), et cetera.
   • Hierdoor kunnen we bewust onze keuzes maken in de wijnwinkel maar ook in bijvoorbeeld de supermarkt voor de dagelijkse gerechten die we bereiden, maar natuurlijk ook in het restaurant.
  • Proeven in de vergelijking tussen druivenrassen, vinificatiemethoden, jonge versus oude ranken, et cetera.
  • Zoals in het sinds 2018 al ingebracht door de leden: het koppelen van 2 avonden aan elkaar, dit om tijdens één chapiter in de verbreding te werken en het chapiter daarna in de verdieping. Dit koppelen hebben we nu definitief opgenomen en is dus geen kwestie meer van evolueren.
   • Het voorbeeld dat ingebracht werd voor 2018: Portugal verbreed en de avond daarop in de verdieping, dit door bijvoorbeeld de Douro als deelgebied te nemen. Tevens Italië in de breedte en de Toscane in de diepte.
  • Ontmoetingsplaats: netwerken, uitwisseling ervaringen en gezelligheid.
  • Uitdragen/verspreiden van wijnkennis in brede/verdiepte zin.
  • De confrérie is ook een koppeling van educatie’, ‘(wijn)cultuur’, ‘natuur’, ‘(wijn)geschiedenis’ en natuurlijk ‘wijn’. Deze combinatie is door de leden in de breedte gedragen en daar zijn we erg blij mee, want dat was ook de basis waaruit de confrérie is ontstaan.

Deze doelstellingen willen we bereiken door o.a.:

 • Het organiseren van degustaties. Tweemaal per confrériejaar in combinatie met spijs tijdens de normale chapiters.

De organisatie van de degustaties ligt in handen van de confrérie en onder de vlag van Wijnstudie met als werkingsmiddel de ‘CdD’.

 • Geleidelijk aan zullen de leden betrokken worden bij het organiseren van de avonden, maar altijd met begeleiding door een van de leden van de ‘CdD’.
  Dit mede-organiseren zal een gegeven zijn nadat de individuele leden hebben aangetoond op het niveau te zitten dat we als ‘CdD’ voorstaan. Altijd is er directe begeleiding van minimaal een Grand-Commandeur/Commandeur uit de ‘CdD’.
 • In het afgelopen twee confrériejaren hebben we bij een aantal groepen de test gehad met het deels toepassen van een voordocument, welke de leden voorafgaande aan de chapiters verkrijgen, dit is zo goed bevallen dat we dit als een vast gegeven meenemen bij alle groepen in 2020.
 • het organiseren van activiteiten: zoals masterclasses (ook door andere aanbieders –
  dit zijn extra momenten waarvoor we ons kunnen inschrijven en met extra kosten), themaproeverijen, bedrijfs- en beursbezoeken en wijnreizen
 • het beschikbaar stellen van syllabi, werkmappen, ondersteunende documenten.
 • het combineren van wijn en spijs tijdens 2 avonden, dit om de kennis van de combinatie te vergroten, een goed uitgedachte combinatie te realiseren en ook te kunnen onderbouwen, maar zeker ook het persoonlijke en gezamenlijke genot nog meer te benadrukken.
 • Tijdens de chapiters worden er in principe 5 wijnen meegenomen bij de meeste groepen, de ervaren groepen zit hier op 8 tot 12 wijnen per chapiter, maar dat is voor de beginnersgroepen te veel, leert de ervaring. Deze ervaren groepen hebben dan ook mede hierdoor een hogere contributie.

Chapiters/degustaties

Het organiseren van chapiters is wel het voornaamste werkingsmiddel van de Confrérie Néerlandaise du Vin, welke onder de vlag van Wijnstudie valt. Jaarlijks worden zeven tot acht van die avonden/middagen ingericht.

Dit alles losstaande van de ‘wijnreis’ en het ‘Grand Chapitre’.

De confrérie zal invulling geven op theorie en praktijk, dit op het chapiter, als ook in de vorm van een syllabus. Deze syllabus komt alle leden toe.

Organisatie chapiters

De bijeenkomsten zijn thematisch, waarbij de leden elk jaar in november via de mail aangeven wat voor degustaties ze graag in het nieuwe confrériejaar zouden willen zien, hiervoor zal de Grand-Commandeur/Commandeur confrérie een mail rond sturen. Indien er door meer leden een duidelijke voorkeur is uitgesproken voor een of meer specifieke proeverijen, zal er door de ‘CdD’ gehoor worden gegeven aan deze oproep, mogelijk met lichte aanpassing. Over de overige voorstellen zullen we stemmen. Dit stemmen doen de leden via de mail met een daarvoor verkregen document. Eind november./begin december is dan de nieuwe agenda bij een ieder in de mailbox binnengekomen. Met nadruk: gezien de aanpassing vanaf 2018 waarop een confrériejaar loopt – januari tot en met december in plaats van mei tot en met mei – is de uiteindelijke bepaling later in uitwerking gekomen en door de ‘CdD’ uitgewerkt.

Grand-Commandeur of Commandeur du Vin

Chapiters worden georganiseerd door de Grand-Commandeur/Commandeur du Vin met mogelijke ondersteuning door bepaalde leden uit de ‘CdD’. Dit zijn leden die minimaal Vinoloog van de Wijnacademie zijn en/of in het bezit zijn van het diploma op niveau 4 van de WSET (Wine & Spirit Education Trust, oftewel: flagship qualification).

Een degustatie kan samen vallen met een Grand-Chapitre, wijnreis- of wijnoogstdeelname.
Deze degustaties staan los van de degustaties tijdens de Chapiters.

De degustaties staan in eerste instantie open voor de leden of aspirant-leden die door Wijnstudie of de Confrérie Néerlandaise du Vin zijn ingebracht. Ten uitzonderlijke titel kunnen ook niet leden deelnemen, mits zij werden uitgenodigd door een actief lid, dit in samenspraak met de Grand-Commandeur/Commandeur du Vin.
Na goedkeuring zal er door de Grand-Commandeur/Commandeur een uitnodiging verzonden worden. Hieruit kunnen nieuwe leden en nieuwe groepen komen.

Vanaf 2018 zal er nog nadrukkelijker via eigen leden een werving zijn voor nieuwe leden die als introducé kunnen meekomen tijdens bepaalde avonden.